TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA

image001 id43061256 Grzybowski Tomasz

Rok założenia 2002

PROFESJONALNE USŁUGI W ZAKRESIE TECHNIKI BASENOWEJ I FONTANNOWEJ
 
Basen5

Nadzór techniczno-technologiczny i doradztwo techniczne

Oferujemy:

● nadzór techniczno-technologiczny basenów, urządzeń i instalacji stacji uzdatniania wody, atrakcji basenowych, zasilania elektrycznego urządzeń, gwarantujący ich utrzymanie i eksploatację w sposób zapewniający niezawodne i prawidłowe funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo użytkowników pływalni;

● doradztwo techniczne dotyczące eksploatacji i konserwacji basenów i urządzeń, w szczególności porady w przypadkach zaistniałych problemów.


Przykładowe opracowane instrukcje dotyczące eksploatacji instalacji wody basenowej:

●  Instrukcja rozruchu i eksploatacji instalacji wody basenowej Pływalni Krytej MOSiR w Kielcach;

●  Instrukcja rozruchu i eksploatacji instalacji uzdatniania wody basenowej w basenie wewnętrznym w pawilonie dla słoni w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu;

● Instrukcja rozruchu i eksploatacji uzdatniania wody basenowej basenu kąpielowo-rehabilitacyjnego przy Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu-Zdroju

●  Instrukcja rozruchu i eksploatacji instalacji uzdatniania wody basenowej Krytej Pływalni przy ul. Conrada w Warszawie.

●  Instrukcja rozruchu i eksploatacji instalacji uzdatniania wody basenowej Basenu Rehabilitacyjnego w sanatorium BATORÓWKA w Nałęczowie.
Grzybowski Tomasz TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Adres: ul. Odkryta 48A/101, 03-140 Warszawa
NIP: 796-106-96-40  REGON: 670676023
tel. +48 604 212 924   fax/tel. +48 22 466 37 43
© 2017 Projektowanie Obsługa i konserwacja Szkolenia Nadzór i doradztwo techniczne Rozruchy technologiczne Montaż i serwis Zaopatrzenie Informacje i normy e-mail: info@gt-technologie.com.pl