TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA

image001 id43061256 Grzybowski Tomasz

Rok założenia 2002

PROFESJONALNE USŁUGI W ZAKRESIE TECHNIKI BASENOWEJ I FONTANNOWEJ
 
Basen4

Szkolenia obsługi i eksploatacji basenu*

Świadczymy usługi szkolenia i doradztwa technicznego dla personelu technicznego zajmującego się eksploatacją pływalni.
Przykładowe tematy szkoleń:
● Postępowanie w trakcie wykonywania czynności obsługi i eksploatacji basenu, instalacji i urzadzeń stacji uzdatniania wody basenowej.
● Niezbędne czynności w ramach codziennej eksploatacji pływalni.
● Niezbędne czynności, które należy wykonać podczas rocznej przerwy technologicznej.
● Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni.
● Stany awaryjne.
● Dane, jakie winny się znaleźć w dzienniku eksploatacji.
● Dostosowanie działań do potrzeb wynikających z aktualnego rozporządzenia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach,

oraz inne po wcześniejszym uzgodnieniu.Wybrane przeprowadzone szkolenia  dotyczące technologii basenowej:

● Prelekcje dla studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie;

● Szkolenie dla personelu Hotelu Bristol w Warszawie;

● Szkolenie dla personelu Pływalni Krytej MOSiR w Kielcach;

● Szkolenie dla personelu Pływalni Krytej SKALAR w Warszawie;

● Szkolenie dla personelu Pływalni w GOS w Głogowie;

● Szkolenie dla personelu Pływalni Krytej przy Ośrodku Rehabilitacyjnym w Horyńcu Zdroju;

● Szkolenie dla personelu Pływalni w Centrum Hydroterapii w Nałęczowie.


*Oferta jest skierowana do właścicieli i użytkowników pływalni
Grzybowski Tomasz TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Adres: ul. Odkryta 48A/101, 03-140 Warszawa
NIP: 796-106-96-40  REGON: 670676023
tel. +48 604 212 924   fax/tel. +48 22 466 37 43
© 2017 Projektowanie Obsługa i konserwacja Szkolenia Nadzór i doradztwo techniczne Rozruchy technologiczne Montaż i serwis Zaopatrzenie Informacje i normy e-mail: info@gt-technologie.com.pl